Tuyển visa kỹ sư – cần chuyển việc mới

Tuyển visa kỹ sư – cần chuyển việc mới
https://essaydragon.com/🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄
🔥Địa điểm: tỉnh ibaraki và tỉnh yamagata
🔥Số lượng: 7 bạn nam
🔥Lương: 1.100/H 
🔥Nội dung: đứng kiểm tra sản phẩm về máy móc móc ô tô
🔥Ngày phỏng vấn: 6/8/2018
🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄😊😊😊


Chi tiết liên hê:
ベトナムワーク
東京都新宿区高田馬場1ー33ー6平和相互403
Lê Hưng: 090-3535-8691
Lan Nguyễn: 080-9875-4489
Thu Thu: 090-4753-8899
Bi Bi (HUYEN) : 090-8438-5157